Cena české krajiny

Soutěž o CČK má za cíl ocenit politiky nebo opatření týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají efektivní a měřitelný výsledek a tak podpořit prohlubování uvědomování občanů o významu krajiny (krajin) pro jejich kvalitní život a posílení jejich účasti na rozhodování o obsahu krajinných politik.

 

Cíl soutěže - povzbudit orgány veřejné správy, místních a regionálních samospráv, ale také uživatele krajiny, formulovat a přijmout politiky a uskutečňovat opatření na místní, regionální a národní státní úrovni k ochraně, správě a plánování krajiny.

 

Vyhlašovatelé soutěže - Soutěž je vyhlašována Ministerstvem životního prostředí ČR, které je hlavním vyhlašovatelem a garantem soutěže, dalšími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.