Aktuality

"Druhý ročník Ceny české krajiny byl vyhlášen dne 6. srpna 2012."

 

Harmonogram soutěže:

 

6. srpen -- vyhlášení soutěže

28. září -- uzávěrka přihlášek

10.(17.) října -- hodnocení projektů

říjen/listopad -- vyhlášení výsledků

prosinec -- přihláška do mezinárodního kola soutěže

 

Kdo přihlašuje do soutěže:

Přihlášku do soutěže může podat jakákoliv fyzická i právnická osoba, pokud od kandidáta (zpracovatel projektu, realizátor, investor) získá souhlas s nominací.

K aktivní účasti budou vyzváni zejména spoluvyhlašovatelé a partneři soutěže a další odborné i občanské nevládní organizace.

 

Přihláška do soutěže:

Přihláška do soutěže se podává v českém jazyce. Přihláška obsahuje písemnou část, jež se předává v tištěné podobě a společně s přílohami v elektronické podobě na CD/DVD.

 

Písemná část:

 

- formulář ke stažení zde (soubor ve formátu DOC, 68 KB)

 

Přílohy:

 

- povinně: mapové podklady, fotodokumentaci (max. 10 ks) ve vysokém rozlišení, poster (max. 2 ks);

- nepovinně: videoprezentaci projektu (do 10 min.), prezentační tiskovinu a další relevantní přílohy v přiměřeném rozsahu

 

Předložené materiály nesmí být chráněny autorským právem a musí umožňovat jejich využití pro propagaci soutěže a činnosti související s Evropskou úmluvou o krajině. Organizátoři soutěže se zavazují uvádět jména autorů.

 

Kdo přijímá přihlášky:

Přihlášky (tištěná podoba a elektronicky formát pdf na CD/DVD) v obálkách označených Cena české krajiny, bude přijímat poštou organizátor soutěže v termínu podle podmínek soutěže pro rok 2012:

 

Tajemník: Ing. Júlia Tóbiková

Odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 00 Praha 10

tel. +420 267 122 712

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Ostatní kontakty:

MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny

kontaktní osoba: Ing. Eva Voženílková,

Vršovická 65

100 00 Praha 10

tel. +420 267 122 726

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Složení poroty, jmenování členů poroty:

Složení poroty je klíčové pro uskutečňování cílů soutěže. Členové poroty by měli vyváženě reprezentovat následující obory:

 

krajinná architektura, kultura a památková péče, ochrana přírody a krajiny, územní plánování a urbanismus, regionální rozvoj, rozvoj venkova, zemědělství a lesnictví, pozemkové úpravy, státní správa, regionální a místní samospráva, občanská společnost.

 

Členy poroty národního kola navrhují příslušná ministerstva (MŽP, MK, MZe, MMR, MŠMT– lichý počet členů poroty) a jmenuje ji MŽP. Jednání poroty se účastní tajemník soutěže. Předsedu poroty jmenuje MŽP.

Porota se po seznámení se všemi přihlášenými realizovanými projekty sejde k jednání a k udělení Ceny české krajiny, čímž nominuje českého kandidáta na Cenu rady Evropy za krajinu.

Účastníci soutěže mohou být vyzváni k prezentaci svého realizovaného projektu.