"Druhý ročník Ceny české krajiny byl vyhlášen dne 6. srpna 2012."


Pro více informací klikněte zde.

 

Česká republika jako signatář Evropské úmluvy o krajině v souladu s článkem 11, kde se uvádí ustanovení o Ceně Rady Evropy za krajinu a na základě Rezoluce Rady ministrů z 20. února 2008, která přijala základní rámec podmínek a kritérií soutěže

vyhlašuje národní soutěž o Cenu české krajiny.

 

Cena české krajiny i Cena Rady Evropy za krajinu je čestné ocenění místních nebo regionálních správních orgánů nebo nevládních neziskových organizací, které realizovaly dlouhodobě udržitelné a příkladné politiky nebo opatření k ochraně, správě nebo plánování krajiny.

 

Samotný průběh soutěže, seznamování veřejnosti s nominovanými projekty a politikami a opatřeními je součástí uvědomění se hodnoty krajiny pro každodenní život člověka a přispívá tak k ochraně krajiny jako takové a jejího kulturního a přírodního dědictví.

 

 

Soutěž Cena české krajiny

Soutěž CČK je soutěží uskutečněných projektů v České republice. Jejím cílem je ocenit politiky nebo opatření týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají efektivní a měřitelný výsledek podpořit prohlubování uvědomování občanů o významu krajiny (krajin) pro jejich kvalitní život a posílení jejich účasti na rozhodování o obsahu krajinných politik

Soutěž CČK je národní soutěží, jejíž vítěz je nominován do evropské soutěže o Cenu Rady Evropy za krajinu.